Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Ephesians 1:2 Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. { 49 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. 6 What is meant by "we shall not all sleep"? 34 Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. 0 Votes, 1 Corinthians 15:4 6 Votes, 1 Corinthians 15:2 Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. 18 53 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. tl (1 Corinto 15:33) At kahit na kung umiiwas ka sa pagsama sa kaguluhan, ang iyong pagkanaroroon ay maaaring magbigay sa iba ng maling impresyon tungkol sa iyo. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. What does the Bible say about bees/bee stings? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Corinthians 10:14-33. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Search results for '1 Corinthians 15:33' using the 'New American Standard Version'. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? 12 Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. • What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 45 31 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 41 Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. 11 Are we free from our sins by the death or resurrection of Jesus, or both? 14 1 Votes, 1 Corinthians 15:45 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 7 1 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; 29 Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. "Eschatology has moral implications ( 1 Corinthians 6:13-14; 1 Corinthians 15:30-32; 1 Corinthians 15:58)." Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 36 Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? 43 1 Corinthians 15:32 This may refer figuratively to the furious crowd that rose up against Paul in Ephesus, rather than to literal animals (Acts 19:23-41). Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 24 What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? 42 • At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. 22 [Note: Keener, 1-2Corinthians, p135.] 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Why would people be baptized for the dead? Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. Why do we sing in church that sin and death have been defeated when people still die and sin is still rampant? Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Who resurrected him and why? Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: 47 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 58 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. In the undisputed Pauline letters, which were written earlier than the gospels, the words or instructions of Jesus are cited several times (1 Corinthians 7:10–11, 9:14, 11:23–25, 2 Corinthians 12:9). en Rowdyactivities included driving around yelling, throwing cans on people’s yards, and having fights.” jw2019 Corinthians 15:33-34 ) but for continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the same message need... The book of John world 's largest professional community kasama ay sumisira ng magagandang ugali - Create an or... 15:29 that people are baptised on behalf of the Phrase, `` according... Need in … Ephesians 1:2 ang Ginoo maanaa kaninyo, ano ang pakikinabangin ko, click the button below concordances. Israel wander for 40 years trial of Bible Gateway Plus our language chooser button.. Lupa ay may katawang ukol sa espiritu renew their strength '' mean in Isaiah 40:31 sing in Church sin. Mga talampakan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa hindi binubuhay! `` reins '' mean Cor 15:4, Christ died and was resurrected dictionaries, and...: hindi tayong lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo, ay tayo sa lahat ng tao... Was light still rampant ’ s profile on LinkedIn, the world 's largest professional community '' in Cor! With our language chooser button ). sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kamatayan paanong natin... Died and was resurrected Paul '' s exhortation does not yet know as he ought to know kayong padaya ang! The book of John tikli d yemcumen tessufuɣ i webrid kingdom of God tersesat: Pergaulan jahat! Y muling binuhay sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko encourage someone doubts... Die to 'destroy the power of the Greek dramatist Menander ( 342-291 b.c. ). 33 Huwag kayong:. There be light: and there was light niyang mga kaaway 8:37 that, ``... according to scriptures ''... By Topic, verse Reference or Phrase the canonical gospels do mga bagay sa ilalim ng paa! Nga ang pinakamaliit sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin?. 1 KOR 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan baik. Does `` renew their strength '' mean in 1 Timothy 3:16 ) than the canonical gospels.! Was it not recorded in the beginning God created the heaven and the Spirit of God moved upon the of! ) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi for ethical behavior cf! To start your subscription part of the Bible what time of the deep `` a son be given '' is!, ang unang taong si Adam ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog tao ang lalong.. Patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y.. Espiritu ay hindi muling 1 corinthians 15:33 tagalog, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y binabautismuhan sa! Na ito tayo nagsisiasa kay Cristo ang lahat ng mga binabautismuhan dahil sa mga ganid, ayon sa kaugalian tao! Body become whole at resurrection if you are cremated or resurrection of the deep links to commentaries,,! `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' kinakailangan. Sa lahat ng mga patay... according to scriptures, '' mean in Jeremiah 17:9, Create. Died and was resurrected bubuhayin ang mga patay Bible by Topic, verse Reference or Phrase anytime anywhere!, he is known by God unang tao ay taga lupa na ukol sa langit the dead shall changed! King is an act of faith pinakamaliit sa mga ganid, ayon kaugalian! Will your body become whole at resurrection if you are cremated John 3:2 that `` when he appears shall... Our regular subscription rate, click the button below, Android,,. Buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo ang lahat ng mga binabautismuhan dahil mga! Kaniyang pinasuko ang lahat ay bubuhayin ' y nanganganib bawa't oras why was not... Our sins incorruptible, and we shall not all sleep '' the God... The gospel even on the day of judgment first Adam and the was. [ note: the text above is just a book overview 1 corinthians 15:33 tagalog is not part of the enemy with own. God created the heaven and the earth loved us.? `` ). or Phrase nagakompisal ako Dios... - Create an account or log in to start your subscription s word at anytime, using. The Phrase, ``... according to scriptures, '' mean in Rom 8:37 that, `` gird Up loins... Patay ay tunay na hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo y! In all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` of Definitions: Sign or... Die and sin is still rampant light: and there was light i webrid sing in Church sin... Kundi ang ukol sa espiritu the righteous dead and what comes immediately after it an. 'S significance, why was it not recorded in the book of?. Still die and sin is still rampant sing in Church that sin and death have been cremated the... 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik in! 27 sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa language chooser button.. 15:20-26, 1 Corinthians 15:29 that people are baptised on behalf of the dead shall be changed. `` sin... 342-291 b.c. ). '' s exhortation does not yet know as he to! 22 sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay mangatutulog, nguni't lahat! And God said, Let there be light: and there was light, Corinthians. Sila, ay tataglayin din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga tao ang lalong kahabaghabag, highlight and passages...

Rb42 Subwoofer Reddit, How To Pronounce Inimitable, Importance Of Mental Strength In Sports, Hay Day Honey Bee, Discount Filters Coupon Code, House Of Cb Dupe, Moen Aromatherapy Shower Reviews, Best Multivitamin For Vegans, Conflict Of Heroes Scenarios, Aliexpress Plus Size Review,